firma

SC 9 Online Util SRL

Bucureşti, bd. Gării Obor nr.12, bl.B2, sc.1, et.6, ap.26 sector 2,
J40/13125/2011
C.I.F. RO29304393
IBAN: RO89 BTRL 0470 1202 H641 41XX
Banca Transilvania agenţia Pantelimon,
Nicula Ştefan Cătălin, Administrator